GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTSAL BRANŞI B1 DÜZEYİ MÜSABA

  GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTSAL BRANŞI B1 DÜZEYİ MÜSABAKA TALİMATI

  KURAL 1

Oyun Alanı

Boyutlar

Oyun Alanı dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinin uzunluğundan daha fazla olmalıdır.

Uzunluk en az : 25 m En çok             : 42 m

Genişlik en az : 15 m En çok             : 25 m

Uluslararası Maçlar

Uzunluk en az : 38 m En çok             : 42 m

Genişlik en az : 18 m En çok             :22 m

Oyun Alanının İşaretlenmesi:

Oyun alanı çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler sınırladıkları alana dahildir. Uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha kısa olan diğer iki kenar çizgilerine kale çizgisi denir. Bütün çizgiler en çok 8 cm genişliğinde olmalıdır. Oyun alanı bir orta çizgi ile ikiye ayrılır. Başlama noktası bu çizginin tam ortasına işaretlenir. Bu nokta, merkez olarak 3m yarıçaplı bir daire ile çizilir. 

Ceza Alanı:

Ceza alanı oyun alanının her iki ucunda aşağıda ifade edildiği gibi belirlenir.Bu alan kale direkleri iki yanından 1 er metre ileri öne (saha içine doğru) 2 metre uzanan dikdörtgen biçiminde 6 metrekarelik alandır.

Penaltı Noktası (1)

Her ceza alanı içinde kale direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 6 metrelik mesafede bir penaltı noktası işaretlenir.

Penaltı Noktası (2)

Ceza alanı dışına merkezi penaltı noktası olan 8m.meafede ikinci bir nokta belirlenir.

Köşe Vuruş Alanı:

Sahanın içindeki her köşeye 25 cm.lik çeyrek daire çizilir. 

Yedek oyuncuların bölgesi:

Yedek bölge, sahanın iki yan tarafına yerleştirilmiştir. Bu bölge, takımın oturma yerini

sağlar ve yedek oyuncularının oyuna girip çıkmasını sağlar.

§          Yedek bölgeler takımların oturma yerinin hemen önünde bulunur, ve en az 3 metre

uzundur. Yedek bölgeler, iki tarafta taç çizgisine kadar bir çizgiler 8 cm

genişliğinde ve 80 cm uzunluğunda; 40 cm saha içine doğru ve diğer 40 cm sahanın

dışına doğru çizilir.

§          Her yedek bölgenin ucundan orta çizgiye kadar bir 3 m.lik bir uzaklık vardır. Yani, bu

bir boş bölgedir. Bu bölge, saat hakemlerinin tam önünde olur ve her zaman boş kalır.

Kaleler:

Kaleler, kale çizgisinin ortasına yerleştirilmelidir. Bunlar, köşe vuruş yerlerinden eşit

uzaklıkta yukarı doğru dik iki direkle bunları birleştiren yatay bir üst direkten oluşur.

iki direk arasındaki mesafe içten içe 3 m. üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 2 m.dir

Her iki direk ile üst direk aynı kalınlıkta, genişliği ve derinliği 8 santimetre olmalıdır.

Kale çizgileri de kale direkleri ile aynı genişlikte olurlar. Kale ağı, direklere ve üst

direğe ve kalenin arkasına yerleştirilir. Aşağı kısım, bükülmüş demirlerle veya diğer

yeterli dayanaklarla desteklenmelidir. File derinliği 80-100 cm. olmalıdır.

Güvenlik:

Kaleler yere sağlam bir şekilde sabitleştirilmelidir. Portatif kaleler, bu şartlara uygun olduğu takdirde kullanılabilir.

Sahanın Yüzeyi:

Yüzey, düz ve aşınmayan pürüzsüz bir platformdan olmalıdır. Yapay maddenin ve tahtanın yanı sıra sentetik çim olmalıdır.Özellikle zil sesinin duyulabilmesi için tahta veya beton olmalı sahanın etrafı 130 cm. yükseklikte bariyerle çevrilmelidir.

KARARLAR

§          Karar 1: Doğal çim ile toprak zemin uluslar arası maçlarda yasaktır.

§          Karar 2: 5m, köşe vuruş noktasından, kale istikametine, sahanın dışına bir çizgi çizilebilir. Bunun sebebi, köşe vuruşu olunca, uzaklığın daha iyi görülmesi içindir. Bu çizginin genişliği 8 cm.dir.

§          Karar 3: Takımların oturma yerleri taç çizgisinin arkasında bulunur. Zaman tutan kişinin masasının yanındaki boş alanda yer alır.

 

KURAL 2 TOP

Nitelikleri ve Ölçüleri:

Yuvarlak,

Deriden veya bir diğer uygun malzemeden imal edilmiş,

Çevresi en çok 64 cm. az 62 cm.,

Ağırlığı oyunun başlangıcında en çok 440 gr. en az 400 gr.,

Basıncı deniz seviyesinde 0.4-0.6 atmosfer (400-600gr/cm2) arasında ve içinde zil bulunan görme engellilerin

Top hareket halinde iken sesini duyabileceği şekilde olmalıdır. 

Kusurlu Topun Değiştirilmesi:

Eğer top oyunda iken patlar veya kusurlu hale gelirse; Oyun durdurulur,

Oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldiği yerden bir hakem atışı ile başlatılır.

Eğer top, bir başlama vuruşu, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı vuruşu veya taç atışı için oyun dışı olduğu sırada patlar veya kusurlu hale gelirse;

Oyun, kurallara göre bu atışlarla başlatılır. Top oyun süresince hakemin onayı olmadan değiştirilemez.

KARARLAR

§          Karar 1: Keçe toplar uluslararası maçlar için uygun değildir.

§          Karar 2: Top, 2 metrelik bir yükseklikten bırakıldığında ilk sıçrayışında en az 50cm ve en çok 65 cm zıplaması gerekir.

Resmi maçlarda, sadece karar 2 de bahsedilen minimum gereksinimleri karşılayan toplar kullanılır.

İBSA   veya federasyonların organize ettiği maçlarda topun kabul olması şunlara bağlıdır:

• Resmi “İBSA ONAYLI

• “ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARDI

Diğer her türlü maçlarda, top kural 2'deki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

 KURAL 3

Oyuncuların Sayısı:

Oyun, biri kaleci olmak  5 oyuncudan oluşur.Kaleciler az gören yada tam gören olabilir.Oyuncular ise hepsi B1 düzeyinde olmalıdır.

 

 Oyuncu Değiştirme Yöntemi ve ses düzeni:

Saha içerisindeki bütün olaylar anons edilir. (Aut,korner.faul,oyuncu değişikliği,v.s.)

En fazla, yedi tane yedek kullanılabilir.

Bir maçtaki yedek değiştirilmesi sınırsızdır. Oyundan, yedeğe çıkan bir oyuncu başkasının yedeğe ayrılmasıyla, kendisi yine oyuna girebilir.

Yedek oyuncu topun  oynanmadığı zamanda da oyuna gire­bilir.

• Oyunu bırakan kişi, kendi takımının yedek bölgesine gitmesi gerekir.

• Oyuna girecek kişi, oyundan çıkan kişiyi beklemesi gerek ve çıkan kişi tam taç çizgi-

sine gelince, yedek oyuncu içeriye girebilir.

• Yedek oyuncu, hakem kararlarına tabidir. Hakem oynamasını veya oynamamasını

kontrol edebilir.

• Yedek oyuncu, sahaya girince oyuncu olur ve çıkan kişi oyunculuktan çıkar.

İhlaller ve Cezalar:

Yedek oyuncular, oyundan çıkan birinden önce sahaya girerse;

• Oyun durur,

• Çıkacak olan kişi hemen sahayı terk etmesi için ihtar alır,

• Giren oyuncu uyarı alır ve sarı kart cezası alır,

• Oyun ihlalin yapıldığı yerden, karşı takımın  serbest vuruşu ile başlar. Ancak, top ceza

alanın içindeyse, oyun ceza alanının dışından başlar. Oyunun durduğu bölgeye en yakın yerden en direk vuruş yapılır.

Oyuncu değişimi yapılırken oyuna giren ya da çıkan oyuncu, yedek bölgesinden değil de, başka bir yerden oyuna girer ya da çıkarsa,

• Oyun durur,

• Yanlış yapan oyuncu uyarılır ve sarı kart alır,

• Oyun, karşı takımın direk serbest vuruşu ile başlar. Ancak, oyun ceza alanında durmuşsa, top yine ceza sahası dışından oyuna sokulur. Oyuncu değişikliklerinde anons yapılır.

.Kararlar:

Karar 1: Oyunun başlangıcında, her iki takımında en az 5 tane oyuncusu olması gerekir.

Karar 2: Eğer, oyuncular oyundan dışarı gönderiliyorsa, ve oyun içinde sadece 2 oyuncu kalırsa, (kaleci ile beraber) oyun iptal edilmelidir.

 KURAL 4

Oyuncuların Giysi ve Gereçleri:

Güvenlik:

Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli veya (her çeşit takılar da dahil) gereçler taşımamalıdır.

 Gerekli Giysiler:

   Forma

   Şort (eğer tayt giyilirse, taytın rengi şortun esas renginde olmalı),

  Tozluklar,

  Tekmelikler,

   Futbol ayakkabılarından oluşur. (Kanvas, yumuşak deri, koşu ayakkabısı, plastik ayakkabı ya da benzeri)

Kazak veya Forma:

• Bütün formaların arkasında numaralar bulunmalı ve bu numaralar 1 ile 15 arasında

olmalıdır.

• Numaralar net bir şekilde görünebilmesi için, formanın rengine zıt olması gerek.

Uluslararası maçlarda, numaralar formanın ön bölümünde de olur; ancak küçük yazıyla olması gerekir.

Tozluklar:

• Tozlukların bütünü çoraplarla örtülmesi gerekir.

• Uygun materyallerle yapılmış olması gerek (lastik, plastik, veya benzeri maddeler-

den).

Kaleciler:

• Kaleci uzun eşofman giyebilir.

• Her kaleci, kendisini diğer oyunculardan, hakemden ve yardımcı hakemlerden ayırt

edecek renkte giyinir.Kaleciler kendi ceza alanını terk edemez,eza alanı dışında topla oynayamaz ve penaltı

kullanamazlar.

 İhlaller ve Cezalar:

Kuralı çiğneyen oyuncu, malzemelerini düzenlemesi için oyun alanı dışına çıkarılır. Top oyun dışı olduğunda oyuncu,1. veya 2. hakemin izni ile, hakem tarafından giysisi kontrol edildikten sonra hakemin işareti ile oyuna dahil olur.

 KURAL 5 Hakem:

Hakemin Yetkisi:

Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan bir baş hakem ve yardımcısı taraflından yönetilir. Bu hakemler, oyuna girdiği andan itibaran, oyun bitimine kadar kontrolü elinde tutar ve top oyun dışı olduğunda mutlaka oyunu düdük kullanarak başlatır.

Yetkileri ve Görevleri:

Oyun kurallarını uygular,

Oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde

oyunu devam ettirir. Düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlal

cezalandırır.

Oyunculara ve/veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve

maç sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri

hakkında bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.

Oyunun süresini belirler ve oyun ile ilgili kayıtlarını tutar.

Kuralların herhangi bir şekilde ihlalinde veya diğer bir sebepten gerekli

görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder.

Hatalı oyuncuyu uyarır, disiplin cezası verir veya oyun dışı bırakır.

Yetkisi olmayan kişiyi sahaya koymaz.

Bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve o

oyuncunun oyun alanından çıkarılmasına sağlar.

Bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyun dışı

oluncaya kadar devam ettirir.

Kullanılan her topun Kural 2'de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını

kontrol eder.

Hakem Kararları:

Hakemin oyun ile ilgili kararlları nihaidir.

Eğer hakem ve yardımcı hakem aynı anda hata görürse ve hangi takıma ceza verilmesinde anlaşmazlık olursa,baş hakemin kararı üstün gelir.

Hakem ve yardımcı hakem oyuncuyu uyarabilir ve oyuncuyu dışarı gönderebilir; anlaşmazlık durumunda, hakemin kararı üstün gelir.

KURAL 6

Yardımcı Hakem: (İkinci Hakem)     

Görevleri:

İkinci hakem atandığında, sahanın karşısına geçip göreve başlar. Düdük kullanır.

İkinci hakem hakeme oyunun kurallarını takip etmesi için yardımcı olur.

İkinci hakem aynı zamanda;                            

• Kuralların ihlali durumunda oyunu durdurma inisiyatifine sahiptir.

• Yedeklerin değişmesini doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

Eğer ikinci hakem aşırı ve uygun olmayan davranış sergilerse, hakem ikinci hakemin yetkilerini kısıtlar veya görevine son verip başka bir hakem ile değiştirebilir. Bu durumu rapor eder.

Kararlar:

Uluslararası maçlarda, ikinci hakemin oyunda bulunması ve kullanılması zorunludur.

 KURAL 7

Saat Hakemi ve Üçüncü Hakem ve Görevleri:

Saat hakemi ve üçüncü hakemin kronometre ve birikilmiş faulleri gösteren araç ile donatılmış olması gerekir. Bu araçları ev sahibi takım temin eder.

Saat Hakemi:

• Maçın süresini Kural 8'e uyup uymadığını kontrol eder.

• Başlama vuruşundan hemen sonra saatini başlatır.

• Top dışarı çıktığında,penaltı,gol olduğunda ve hakem molalarında süre durur.

• • 1 dakikalık molayı kontrol eder

• Oyuncu dışarı çıktığında zaman, ceza süresini takip eder ve oyuna dahil olmasını sağlar(5 Dakika Cezası)

• İlk yarının bitimini, oyunun bitimini, ve zaman bitimlerini gösterir. Düdük veya herhangi bir duyulabilir, görülebilir şekilde işaretini verir.

• İki takımında zaman bitimlerinin bilgilerini tutar. Hakemin ve takımların bilgilerini

tutar. Ve, takımların antrenörlerine zaman bitimlerini gösterir.

• İki takımında yaptığı kişisel ilk 5 faullerin bilgilerini tutar ve, 3.Takım faullerini her hangi bir takım

tarafından yapıldığında hemen işaret eder.

Üçüncü Hakem:

Üçüncü hakem, zaman tutan hakeme yardımcı olur:

• İki takımın da yaptığı kişisel 5 faulleri takip eder. Bu fauller hakemin kararından geçmiş olması gerekir. 3. Takım. faulu yapılınca hemen işaret eder.

• Ceza nedeniyle oyun durdurmalarının ve uygulanan cezaları sebepleriyle not alır.

• Gol atan oyuncunun numarasını not alır.

• Dışarı gönderilen veya uyarılan oyuncuların isimlerini ve numaralarını not alır.

• Oyuna gerekli olan diğer bilgileri sağlar.

Eğer zaman hakemi ve üçüncü hakem aşırı ve uygun olmayan davranış sergiler; hakem yetkilerini kısıtlar veya değiştirir. Bu durumu rapor eder.

3. hakem sakatlık vs. durumunda, hem 2. hakemin hem de 1. hakemin yerine geçebilir.

Kararlar:

Karar 1: Uluslararası maçlar için 3. hakem saat hakemi ve kayıt hakemi zorunludur.

Karar 2: Uluslararası maçlarda kullanılacak cihazın, oyunun süresini, 4 oyuncu için 5 dakikalık ceza periyotlarını aynı anda ve her takımın her yarıda birikilen faulleri bir arada gösteren özellikte olması gereklidir.

 KURAL 8

Maçın / Oyunun Süresi:

Oyunun Devreleri:

Hakem ve oynayan iki takım, aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa, oyun 25’ er dakikalık iki eşit devreden oluşur.(25+25=50 dk.)

Zamanın tutulması, 3. hakem tarafından karşılanır (Kural 7 de anlatıldığı gibi). İlk yarı veya ikinci yarının süresi penaltı vuruşu için uzatılabilir (Temdit penaltı).

Mola:

Takımların ikisi de bir dakikalık molayı aşağıda belirtildiği gibi kullanabilirler:

  Saat hakeminden mola isteme hakkı takımın antrenörüne aittir.

  1 dakikalık mola herhangi bir anda istenebilir. Ancak takımın topa sahip olması ve oyunun durmuş olması durumunda verilir.

• Saat hakemi, molayı düdüğüyle işaret ederek belirler.

• Her takım bir devre için bir kez mola kullanma hakkına sahiptir

Mola verilince, oyuncular sahada kalması gerekir. Talimat almak isterse çizgiye kadar gidip alır ama bilgiyi veren kişi aynı zamanda sahaya giremez.

• Birinci devrede mola istemeyen takım ikinci devrede de sadece bir mola isteyebilir.

Devre Arası:

Devre arası 15 dakikayı geçemez.

Kararlar:

Karar 1: Eğer saat hakemi yok ise, antrenör hakemden mola isteyebilir.

Karar 2: Oyun sonunda uzatma devreleri olursa, bu devrelerde mola alınamaz.

* (Uzatma devreleri 5’er dakikalık 2 devreden oluşur.)

 KURAL 9

Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması:

Başlama Vuruşu Öncesi:

Önce para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci yarıda hücum edeceği kaleyi

seçer. Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.

Para atışını kazanan takım ikinci yarıda başlama vuruşunu yapar.

Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.

Başlama Vuruşu:

Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:

Oyunun başlangıcında,

Gol atıldıktan sonra,

Maçın ikinci yarısının başlangıcında,

Eğer uzatma devreleri oynanacaksa, her iki uzatma devresinin başlangıcında

yapılır. Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

Usul:

Bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunacaklardır.

Başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan

en az 3 m uzakta olurlar.

Top orta noktada hareketsiz bir şekilde duracaktır.

Hakemin işareti ile başlanacaktır.

Top’un oyunda olması için iki oyuncudan birinin top’a dokunması yeterlidir.

Vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa

ikinci kez dokunmayacaktır.

Bir takımın kazandığı her golden sonra başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılacaktır.

İhlaller / Cezalar:

Eğer vuruşu yapan oyuncu, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:

Rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir direkt serbest vuruş verilecektir.(Kişisel faul)

Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir başka surette ihlali durumunda

vuruş tekrar edilecektir.

Hakem Atışı:

Oyun, top oyunda iken şayet Oyun Kurallarında belirtilmeyen bir nedenle geçici ola durdurulmuşsa, oyuna yeniden bir hakem atışı ile devam edilecektir.

Usul:

Hakem, oyunu topun oyun durdurulduğu anda bulunduğu yerden topu yere bırakarak. başlatacaktır. Ama ceza alanında durduruldu ise, top bölgeye en yakın bir alanda bırakılacaktır.

Oyun top yere değince tekrar başlamış olacaktır.

İhlaller / Cezalar:

Hakem atışı, aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır:

Eğer topa, yere değmeden önce, bir oyuncu dokunursa,

Eğer top, yere değdikten sonra, hiçbir oyuncuya değmeden oyun alanı

dışına çıkarsa.

 KURAL 10

Topun Oyunda ve Oyun Dışı Olması:

Topun Oyun dışı Olması:

Top aşağıdaki hallerde oyun dışında olacaktır:

Top kale çizgisini yerden veya taç çizgisini, havadan  tamamen geçtiği

zaman.

Oyun hakem tarafından durdurulduğu zaman.

 

Topun Oyunda Olması:                                          

Kale direklerine, üst direğe veya köşe bayrak direklerinden birisine çarpıp oyun alanı içine döndüğü,

Oyun alanı içinde bulundukları sırada hakem veya yardımcı hakemlerden birisine çarptığı, durum da dahil olmak üzere, oyun dışı olmadığı bütün durumlarda oyundadır.

Kararlar:

Oyun kapalı sahalarda oynanırken, ve top tavana temas ederse, oyun taç atışı ile başlar. Avantaj karşı takıma geçer, yani topu tavana çarptıran takımın aleyhine olur. Taç atışı tavana temas eden yerin, taç çizgisine en yakın noktadan kullanılır.

 

KURAL 11

Gol Yapma Yöntemi:

Gol Yapma / Atma:

Bir gol, golü atan takımın gol öncesi oyun kurallarını ihlal etmemiş olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçmesi ile yapılır. Gol, kalenin içine el ile atılırsa veya kalecinin elinden zorla alınıp atıldıysa geçerli değildir.

Kazanan Takım:

Bir maçta daha fazla gol atan takım, maçı kazanmış sayılır. Eğer her iki takım eşit sayıda gol atmış veya hiç gol atılmamış ise maç berabere sonuçlanmış olur.

Berabere sonuçlanan maçlarda maçı kazanan takımı belirlemek için, uzatma devreleri veya İBSA'nın onayladığı yöntemleri içeren kararlar konulabilir.

KURAL 12

Fauller ve Fena Hareketler:

Fauller ve fena hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:

Direkt Serbest Vuruş(Takım ve Kişisel faul)

§          Eğer bir oyuncu,koç,seyirci ve yedek kulübesinde bulunan görevliler aşağıda belirtilen  ihlallerden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç  kullanarak yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

§          Rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya t

§          teşebbüs ederse,

§          Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,

§          Rakibin üstüne sıçrarsa

§          Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,

§          Rakibini iterse,

§          Topu kazanmak için ayakla müdahale ederken dikkatsiz, kontrolsüz veya gereksiz güç kullanır; topa dokunmadan önce rakibe vurursa,

§          Rakibini tutarsa,

§          Rakibe tükürürse,

§          Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

§          Voyl (Topa müdahele etmeye Giderken Voyl kelimesini kullanmamışsa)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !