GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU FUTSAL BRANŞI B1 DÜZEYİ MÜSABA

 (KURALLARIN  DEVAMI)

§          Kale arkasındaki yönlendiricinin kural dışı davranışları

§          Seyircilerin kendi takımı lehine(Top oyunda iken) kasıtlı tezahüratla oyunu engelleyecek davranışta bulunması

§          Koç ve yedek oyuncuların gereksiz müdahalede bulunmaları

§          İki oyuncunun Bir sporcuya aynı anda müdahele etmesi

Direk serbest vuruş, ihlalinin olduğu yerden yapılır. İhlal, lehine serbest vuruş kararı verilen takımın ceza sahası içerisinde yapılmışsa, direk serbest vuruş caza sahası içerisindeki herhangi bir noktadan yapılabilir.

 

Penaltı Vuruşu:

Eğer yukarıda belirtilen  ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir.

 

Kişisel Fauller:

§          Eliyle kontrol ettikten sonra 4 saniye içinde oyuna bırakmazsa ya da kendi alanında topu kendi kontrolünde 4 saniyeden fazla bulundurursa,

§          Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce kendi ceza sahasında topa tekrar eliyle dokunursa,

§          Topa yatarak veya kayarak müdahele etmesi

§          Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,(Kaleci)

§          Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa,

§          Tehlikeli bir tarzda oynarsa,

§          Topsuz alanda rakibinin ilerlemesine mani olursa,

§          Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa,

§          12. kuralda belirtilen nedenler dışında, oyunculardan birinin ihtar veya ihracı gerektiren hareketler sonucunda oyunun yeniden başlamasında.

direk serbest vuruş, ihlalinin olduğu yerden yapılır.

 

 

Disiplin Cezaları

İhtar Verilecek Haller:

Eğer bir oyuncu aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa, ihtar verilip sarı kart gösterilir.

• Sportmenliğe aykırı davranışta bulunmuşsa,

• Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,

• Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,

• Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,

• Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye

açılmaz ise,

• Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,

• Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

Bu ihlallerden herhangi biri durumunda, rakip takım lehine endirek serbest vuruş kararı verilir. Endirek serbest vuruş, ihlalinin olduğu yerden yapılır. İhlal, ceza alanı içerisinde yapılmışsa endirek serbest vuruş, ihlal noktasına en yakın ceza alanı çizgisi üzerinden yapılır.

 

İhraç Verilecek Haller:

Eğer bir oyuncu aşağıdaki ihlalden birini yaparsa, ihraç edilip kırmızı kart gösterilir.

1.       Ciddi faul yaparsa,

2.       Şiddetli harekette bulunursa,

3.       Rakibe veya bir başkasına tükürürse,

4.       Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç),

5.       Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,

6.       Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya el kol hareketleri yaparsa,

7.       Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.

1,2,3,4 veya 5.6,7 maddelerin ihlali durumunda rakip takım lehine direk serbest vuruş kararı verilir. Serbest vuruşlar, ihlalinin olduğu yerden yapılır.

Kararlar:

İhraç edilen oyuncu yeniden oyuna giremez ve yedek bölgesinde oturamaz. İhraç edilen oyuncu dışarı çıktıktan 5 dakika sonra yerine değiştirilecek oyuncu girer. 5 dakikadan önce gol atılırsa, girecek olan oyuncuları oyuna dahil edilmesi kararı saat hakeminin kontrolünde aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak karar verilir.

§          Eğer bir takımda 5 kişi varsa ve diğerinde 4 kişi, ve fazla sayısı olan takım gol atarsa, az oyuncu sayısı olan takıma 5. oyuncu dahil edilir.

§          Eğer iki takımda 4 kişiyle oynarsa, ve gol atılırsa, iki takımda aynı kalır.

§          Eğer 5 kişilik takım 3 veya 4 kişilik takımla oynuyorsa, ve fazla sayıda olan takım gol atarsa, az oyuncusu olan takıma sadece bir oyuncu verilebilir.(1. cezalı oyuncunun cezası silinir).

§          Eğer iki takımda 3 kişiyle oynuyorsa, ve gol atılırsa, iki takımda aynı sayıda kalır.

§          Golü atan takım az sayıda olan takım ise, oyun normal halde devam eder.

 

 

 

 

 

 

KURAL 13

Serbest Vuruş:

Vuruş Çeşitleri:

Direk Serbest Vuruş:

• Eğer doğrudan rakibin kalesine atılırsa, gol sayılır.

Taç atışı:

• Eğer doğrudan rakibin kalesine atılırsa, ancak başka bir oyuncuya temas etmişse gol sayılır.

Serbest Vuruşun Pozisyonu:

• Rakip oyuncuların topa vurulmadan önce toptan 5 metre uzak olmaları gereklidir. Eğer serbest vuruşu, savunan takım kendi ceza sahası içerisinden kullanacaksa, rakip takımın tüm oyuncularının ceza sahası dışında bulunmaları gereklidir.

• Serbest vuruşlarda top, dokunulduğu an oyunda sayılır. Eğer serbest vuruşu, savunan takım kendi ceza sahası içerisinden kullanacaksa, top ceza sahası içerisine konulduğu anda top oyunda sayılır.

 

İhlaller / Cezalar:

• Eğer, serbest vuruş atılırken rakip toptan gerekli mesafeye açılmamışsa vuruş tekrarlanır.

• Topa vurulduktan sonra, topa başka bir oyuncu dokunmadan aynı oyuncu ikinci kez temas ederse rakip takım lehine endirek serbest vuruş verilir.

Serbest vuruşu kullanan takım 4 saniye içinde serbest vuruşu kullanmazsa, karşı takım lehine direk serbest vuruş verilir.

İşaretler:

Direk Serbest Vuruş: Hakem bir kolunu yatay tutarak vuruşun atılacağı yönü gösterir. Eğer faul, birikilmiş faul olarak kabul edilirse, hakem diğer kolunun işaret parmağı ile yeri göstererek  3. hakeme veya masaya işaret eder.

 

 

KURAL 14 Birikilmiş Fauller:

• Kural 12 de belirtilen direk serbest vuruşlardır.

• Takımların her devrede yaptığı ilk 3 fauller kaydedilir.

Serbest Vuruşun Pozisyonu

İki takımın da her iki yarıda kaydettiği ilk 3 faul takım faul’ü 8 m.penaltısı için kullanılır.

• Rakip takım oyuncuları, serbest vuruşa karşı baraj kurabilirler ama penaltı için baraj kuramazlar.

• Rakiplerin hepsinin, topa vurulmadan önce, 5 metre uzak olmaları gereklidir.

• Bu vuruştan bir gol kaydedilebilir.

• Rakip takım oyuncuları baraj kuramazlar.

• Vuruşu kullanacak oyuncu belirlenir.

• Kaleci ceza alanında ve toptan en az 6 metre uzakta olmalıdır.

• Diğer oyuncular, serbest vuruşu kullanacak oyuncuyu rahatsız etmeyecek şekilde ve ceza alanı dışında; toptan en az 5 metre uzaklıkta ve top hizasındaki kale çizgisine paralel olan hayali çizginin gerisinde bulunmalıdırlar. Hiçbir oyuncu, topa vurulmadan hayali çizgiyi geçemez.

3 veya 3’dan Fazla Birikilmiş  Takım Faullerin Usulü

• Topa vuran oyuncu, gol atma amacıyla atışı kullanmalı, takım arkadaşına pas veremez.

• Herhangi bir yarının ya da uzatma devrelerinin sonundaki penaltı vuruşu için ekstra zaman verilmelidir.

• Uzatma devrelerindeki fauller ikinci devredeki faullere eklenerek birikir.

İhlaller/Cezalar:

Eğer savunma yapan takımın oyuncuları vuruş yapılırken kuralları ihlal ederse,

• Gol olmadıysa atış tekrar edilir.

• Gol olduysa atış tekrar edilmez.

Vuruşu atan takım oyucularından biri kuralları ihlal ederse,

• Gol olmadıysa atış tekrar edilmez.

• Gol olduysa atış tekrar edilir.

Topa vuran oyuncu bu kuralı topa vurduktan sonra ihlal ederse,

• Rakip takım lehine direk serbest vuruş verilir.

 

KURAL 15

Penaltı Vuruşu:

Bir penaltı vuruşu, top oyunda iken, cezası direk serbest vuruş olan ihlalden birini kendi ceza alanı içinde yapan bir takımın aleyhine verilir. Bir penaltı vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.

Her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penaltı vuruşu için gerekli süre verilir.(Temdit Penalti)

Kalecilerin kendi alanı dışında (top oyunda iken) dokundukları her top kişisel ve takım faul’ü kaydedilip 6 m. penaltısı ile cezalandırılır.

Topun ve Oyuncuların Pozisyonu:

• Top, penaltı noktasına konulur.

Penaltı vuruşunu kullanacak oyuncu belirlenir.

Savunma yapan kaleci kale direkleri arasında, kale çizgisi üzerinde ve yüzü oyun sahasına dönük olarak bulunmalıdır.

Diğer oyuncuların sahanın içinde, ceza alanının dışında, penaltı noktasından 6 metre uzak, penaltı noktası hizasında ya da gerisinde bulunmaları gerekir.

Usül:

    Vuruşu yapan oyuncu topu ileri doğru vurur,

    Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.

 

Eğer oyunun normal süresi içinde bir penaltı vuruşu kullanıldığında veya ilk yarı veya maçın sonunda penaltı vuruşunun kullanılması halinde veya bu penaltı vuruşlarının tekrarında top bir veya her iki direğe ve/veya üst direğe ve/veya kaleciye dokunduktan sonra, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçerse gol yapılmış sayılır.

 

İhlaller / Cezalar

Savunmayı yapan takımın oyuncusu bu kuralı ihlal ederse:

• Gol olmadıysa atış tekrar edilir.

• Gol olduysa atış tekrar edilmez.

Vuruşu yapan oyuncunun takım arkadaşı bu kuralı ihlal ederse:

• Gol olmadıysa atış tekrar edilmez.

• Gol olduysa atış tekrar edilir.

Vuruşu çeken kişi topa vurduktan sonra kuralı ihlal ederse:

• Rakip takım lehine direk serbest vuruş verilir.

KURAL 16

Taç vuruşu oyunu yeniden başlatmanın bir metodudur.

Taç vuruşundan gol atılamaz.

Taç vuruşu şu koşulda verilir:

• Topun tamamı  havadan geçerek oyun alanı dışına çıkar veya tavana temas ederse.

Taç vuruşu topun saha dışına çıktığı, veya tavana temas ettiği yerin kenar noktasına en yakın noktasından, topa en son dokunan oyuncunun takımının aleyhine kullanılır.

 

Topun ve Oyuncuların Konumu Taç atışı

. Taç atışı topun bariyeri geçtiği noktadan ayakla kullanılır.

• Taç vuruşunu kullanan oyuncunun, topu aldıktan sonra 4 saniye içinde kullanması gereklidir.

• Topa dokunulduğu an oyun başlar.

• Taç vuruşunu kullanan oyuncu topa vurduktan sonra, başka oyuncu dokunmadan, topa ikinci kez dokunamaz.

 

İhlaller / Cezalar:

• Taç vuruşunu kullanan oyuncu topa vurduktan sonra, başka oyuncu dokunmadan, topa ikinci kez dokunursa karşı takıma direk serbest vuruş verilir.

Taç vuruşu, aşağıdaki hallerde rakip takım oyuncusu tarafından tekrarlanır:

• Kurallara uygun atılmazsa,

• Yanlış yerden atılırsa,

• 4 saniye içinde atılmazsa.

 

KURAL 17

Kale Vuruşu:

Kale vuruşu oyunu tekrar başlatma yöntemidir.

Kale vuruşundan rakip takımın kalesine doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.

Kale vuruşu:

• Topun tamamı, en son hücum eden takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra

havadan veya yerden ve 11'uncu Kurala göre yapılmış nizami bir gol dışında, kale çizgisini geçince verilir.

Usül:

• Kale vuruşu, savunan takımın kalecisi tarafından kale alanı içindeki herhangi bir noktadan yapılır,

• Rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alanı dışında dururlar,

• Kaleci, top bir başka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.

• Top, ceza alanı dışına çıkınca oyuna girmiş olur.

İhlaller / Cezalar:

Eğer, top ceza alanı dışına çıkmamışsa;

• Vuruş tekrarlanır.

Eğer, top oyuna girdikten sonra ve başka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci ikinci kez topa dokunursa,

Eğer, top oyuna girdikten sonra kaleci topu takım arkadaşından pas olarak alırsa,

ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine direk serbest vuruş verilir.

 

KURAL 18

Köşe Vuruşu:

Köşe vuruşu, oyunu tekrar başlatma yöntemidir.

Köşe vuruşundan sadece rakip takımın kalesine gol olabilir.

Köşe vuruşu:

Topun tamamı, en son, savunma yapan takımın bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 11. Kurala göre yapılmış nizami bir gol haricinde, kale çizgisini geçince verilir.

Usul:

Top, en yakındaki köşe vuruşu alanı içine konur,

Rakipler top oyuna girmeden önce, 5 metre uzaklıkta bulunurlar.

Top hücum eden takımın bir oyuncusu tarafından kullanılır,

Topa vurulduktan sonra oyun başlar,

Topa vuran oyuncu başka oyuncu dokunmadan önce ikinci kez topa dokunamaz.

İhlaller / Cezalar:

• Köşe vuruşunu atan kişi top başkasına temas etmeden 2. defa dokunursa,

• Köşe vuruşu 4 saniye içinde kullanılmamışsa,

rakip takım lehine direk serbest vuruş verilir.

Diğer her hangi bir ihlal halinde köşe vuruşu tekrarlanır.

 

KAZANANI BELİRLEME YÖNTEMLERİ

Müsabaka kuralları, mutlaka bir galibin belirlenmesini gerektiriyorsa, uzatma devreleri ve penaltı noktasından yapılan vuruşlarla kazanan takımı belirlemek yöntemleri kullanılır.

 

Uzatma Devreleri

Uzatma devreleri 5’er dakikalık 2 devre şeklinde oynanır.

Eğer uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa penaltı noktasından yapılan vuruşlarla maçın sonucu belirlenir.

 

Penaltı Noktasından Vuruşlar:

Usul:

• Hakem vuruşların yapılacağı kaleyi seçer.

• Hakem kura atışı yapar, kazanan takım ilk vuruşu yapar.

• Hakem atışların bilgilerini tutar.

• Prensip olarak iki takım da 5’er atış yapar.

• Her penaltıyı, değişik oyuncular atmalıdır.

• Eğer 2 takım da aynı sayıda gol atmışsa veya üstünlük sağlanamamışsa, netice alınana kadar bire bir atışlar devam eder.

• Penaltılar farklı oyuncular tarafından kullanılır. Ancak uygun tüm oyuncular penaltı kullandıktan sonra aynı oyuncu ikinci kez penaltı atabilir.

• Bu ekstra vuruşlar o ilk beş kişinin içinde olmayan oyuncular tarafından kullanılır.

• Bu vuruşlar tüm oyuncular tarafından yapılmışsa ve netice alınmamışsa, tekrar aynı oyuncular, penaltı vuruşlarına netice alınana kadar devam ederler.

• Kırmızı kart cezası alan oyuncular bu vuruşları yapamazlar.

• Atışlar sırasında sadece penaltı atışları kullanabilecek oyuncular sahanın içinde bulunabilirler.

• Ceza alanında sadece kaleci ve penaltıyı atacak oyuncu olmalıdır. Diğer tüm oyuncular,sahanın diğer yarısında bulunmalıdırlar.

• Penaltı atışını yapan takımın kalecisi oyun alanında ve ceza sahasının dışında bulunmalıdır.

• Penaltı atışları başlamadan önce hakem her iki sahada da eşit sayıda ve sadece atış yapacak oyuncuların bulunduğundan emin olmalıdır.

§          Penaltılar 6 m. den yapılır

§          Kaleciler kaptan olamaz ve Penaltı kullanamaz.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !